Ước mơ sẽ vẫn mãi nằm im đó, cho đến tận khi tôi bắt tay vào thực hiện. Tôi biết "trên con đường thành công, sẽ không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng". cố lên!!! cô gái nhỏ!!!@@
GUU TÂM SỰ