Chúng ta thật yếu đuối khi luôn cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ. Và rồi một ngày nào đó tự nhận ra bản thân thật đáng thương!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ