Con người rất kì lạ, khi còn nhỏ, tôi muốn mình mau trưởng thành để khám phá mọi thứ và làm những việc mình muốn. Nhưng đến khi trưởng thành, tôi lại khao khát được quay về cuộc sống khi còn trẻ con,
GUU TÂM SỰ