tôi chẳng có gì ngoài một đôi chân khoẻ mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ