Vội sinh, vội tử, vội 1 đời Vội cười, vội khóc,vội buông lơi Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ Vội vã tìm nhau, vội vã rời....
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ