"Mỗi chúng ta đều giữ trong lòng rất nhiều câu chuyện dài, và rất nhiều người trong những câu chuyện ấy đã không còn bên mình nữa..."
GUU TÂM SỰ