Một xử nữ chính hiệu. Không được lung linh cho lắm. Tính tình tưng tửng ham chơi
GUU TÂM SỰ