D.O.B: 10/8/1997 Kẻ thích uống coffee đen, đọc sách và viết Một tâm hồn lãng xẹt
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC