Ai cũng chỉ có một lần sống trên đời;hãy làm tất cả những điều mình muốn.Cuộc đời này được mấy đâu, hãy sống làm sao cho trọn vẹn!
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ