Cảm xúc cần được nâng niu và trân trọng, và bản thân tôi đang từng ngày, từng giờ trân trọng thứ hạnh phúc tôi đang có, và tôi tin hạnh phúc luôn trong tầm tay mình...!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ