Tình yêu bất biến nhưng lòng người vạn biến Chỉ biết khư khư ôm mình để khỏi bị tổn thương
DƯỠNG DA
DƯỠNG DA