Tôi thích cây cỏ, sợ động vật, yêu màu trắng và ghét màu tím, không ăn được cá và ghét mùi của hành. Tôi 22 tuổi không có gì trong tay chỉ có tuổi trẻ ngông cuồng và vấp ngã.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC