Rồi sẽ có một ngày, những thứ mà chúng ta tưởng chừng như không thể vứt bỏ lại là những thứ mà khiến ta dễ dàng buông bỏ nhất trong cuộc đời này, và đó cũng chính là lúc lòng con người ta tổn thương sâu nhất, cảm xúc cũng dần chai sạn nhất”.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ