Một cô gái đôi khi thật mạnh mẽ, cũng có lúc thật mong manh, muốn sánh bước cùng "anh", trên những cung đường của cuộc sống.
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC