Tảng mây trôi giữa bầu trời rộng lớn. Cây cổ thụ cằn cõi đứng giữa đất trời..!
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC