Tôi chỉ là cô gái bình thường như bao cô gái khác. Yêu nhiều, đau cũng không ít. Tôi trưởng thành từ những nỗi đau, từ những người cũ, từ thanh xuân của mình.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ