Một Bạch Dương luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình :) Rắc rối, ngớ ngẩn, và đa cảm
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ