Tôi là kẻ điên biết hài lòng với những nỗi đau, là cô gái say tình biết dừng mình trước những trạm đời gọi là hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tìm kiếm sự nổi tiếng, tôi viết là để nhận biết rằng những cảm xúc của mình chưa bao giờ bị cô độc. Một vài lời chia sẻ đủ để biết rằng ngoài kia vẫn còn có những người trải qua những cảm giác giống như mình.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC