Là một người bình thường . Bình thường . Cực kỳ bình thường :) Viết lách cực kỳ khô khan như chính bản thân mình :)
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ