Đông vui thì tốt, một mình cũng chẳng sao. Em chỉ là một cô gái đang tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.
GUU TÂM SỰ