“Đời thì rộng lớn, lòng người thì chật , nỗi nhớ thì dài, nhà ở xa, người yêu chưa có mà trời lại lạnh…thế nên em cô đơn...”
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ