Hiện tại tôi không oán trách ai, không cười nhạo ai, cũng không hâm mộ ai. Dưới ánh mặt trời chói chang, chạy trốn trong cơn mưa gió, tự vẽ nên giấc mộng của mình, tự đi con đường của mình. Mọi chuyện đều tốt, thật sự đều rất tốt.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC