Họ tên: Chu Thị Thanh Huyền. N/S: 07/09/1993 Quê quán: Lạng Giang - Bắc Giang Nơi ở hiện tại: Phú Xá - Thái Nguyên Nick name: Nắng bướng bỉnh
GUU TÂM SỰ