Đơn giản là sống hết mình<3 Làm theo cảm tính:)) Tuy nhiều lúc hơi nguuuu Nhưng không sao vì đó mới là mình <3 hí hí các bạn có muốn nói điều gì thầm kín k :)) https://docs.google.com/forms/d/12sAQTZdRKK1k5_0W994qDhfzLatljl8x_7zgy9ZmSI0/viewform
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ