Bề ngoài khô khan nhưng thích cái lãng mạn, thích đơn giản nhưng hay suy nghĩ cầu kì, thích viết lách, đọc sách và xem phim.
GUU TÂM SỰ