Hãy sống là chính mình ��� Bình Thường nhưng không Tầm Thường� �Sinh Ra là một Bản Thể,đừng để Chết như một Bản Sao ���
GUU TÂM SỰ