Rồi nắng sẽ đẹp hơn khi thấy vài lần mưa... Sẽ trân trọng những bình yên khi con tim vài lần xước
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ