Là nước mắt của mưa, mang theo trái tim của gió và nụ cười của nắng... Nắng sẽ hong khô đi nước mắt, gió sẽ cuốn trôi mọi nỗi buồn... Khi mưa và nắng khẽ khàng trao nhau nụ hôn, và gió thổi bay mây, cầu vồng sẽ xuất hiện...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC