Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC