♥ “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.” ♥ “Hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi cuộc sống. . . Chứ đừng để cuộc sống làm thay đổi nụ cười của bạn”
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ