Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh Sống trên đời phải ngạo mạn kiêu sa Bước chân gai phải dẫm nát ngọc ngà