Một cô gái Thần Nông mê sách, thích viết, ham vẽ và là fan Kpop!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG