Tuổi 20, ngông cuồng, hoang dại và đầy hoài bão ghê lắm. (https://www.facebook.com/tatcadeulachuyencuaduong/ và đây là nơi em thể hiện điều đó)
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC