tôi, cô gái 23 với những chơi vơi trong cuộc sống, được yêu, biết yêu nhưng cũng thất bại trong tình yêu mà người ta hay gọi là "cơn mưa rào" của tuổi 17
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC