Cuộc sống đầy ắp những việc ko như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ