thuộc cung song ngư... thích những đồ vật xinh xinh, dễ thương...theo chủ nghĩa duy mỹ... thích ngắm trai xinh gái đẹp...tính tình thay đổi thất thường... nếu đã thân với ai thì sẽ tin tưởng tuyệt đối...rất thích xem hoạt hình cũng em trai, nấu ăn cùng mẹ...sau này sẽ lấy ông chồng làm bác sĩ nhưng giỏi máy tính...*bựa*
GUU TÂM SỰ