Tình yêu sẽ đến với những người có niềm tin vào nó,và tôi chắc rằng nó sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ