Rất dễ hiểu, nhưng đừng cố tìm hiểu, vì càng tìm hiểu sẽ càng thấy khó hiểu ;)) lãng mạn, nhí nhố và ngông cuồng
GUU TÂM SỰ