Tôi đã rất muốn níu kéo người đàn ông ấy. Thế nhưng tôi đã không làm gì cả, tôi bất giác nghĩ rằng đã đến lúc anh ấy phải ra đi. Vậy thôi ! ‪Tôi đã cho phép anh đi qua đời tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi tin sẽ có một ngày có một người mới - thay anh- yêu tôi- hơn anh đã yêu. Và tôi ....sẽ yêu người mới ..nồng nàn hơn =)
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC