Cuộc sống này có nhiều điều phiền muộn lắm. Tưởng là vậy nhưng thật ra lại không như vậy. Cho nên,con người dù lạc quan lắm thì cũng đừng tin rằng mọi chuyện đều tuyệt đối. Niềm tin là vô hạn nhưng không phải gặp ai cũng trao.
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ