- Nuôi cá cảnh - Nuôi cây cảnh - Tập gấp giấy - Ở nhà trọ - Chưa có chồng - Dĩ nhiên chưa có con - Nhỏ thích chơi lò cò, lớn thích bay nhảy như cò, nhưng xưa nay chỉ ngưỡng mộ Đại bàng- bây giờ vẫn còn gà. - Có 1 trái tim đang còn đập và 1 bộ não đang luyện thêm nếp nhăn...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ