Một thời yêu dấu đã qua, gót hồng em muốn quay về. Dù trần gian có xót xa, cũng đành về với quê nhà...
GUU TÂM SỰ