năm nay mình 28t, hiện đang làm quản lí cho một công ty chuyên về thương mại
GUU TÂM SỰ