Nữ - Song ngư. Có lẽ là ác ngư.... Hay cười, thích cười, thân thiện, và à ừm khá thú vị... Quen đi rồi sẽ biết ;)
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC