Trong cuộc sống có muôn vàn ngã rẽ, quyết định của ta dù đúng hay sai cũng đừng hối hận. Vì quá khứ không thể quay ngược lại và ta chỉ có thể học cách chấp nhận và bước tiếp mà thôi...
GUU TÂM SỰ