Em! Là cô gái hay buồn, hay vui, hay khóc, cũng hay cười. Vì cuộc sống muôn màu, Em không mình nhạt nhẽo giữa dòng đời vô tận. Thế nên, Em phải để cả thế giới dõi theo Em! Em là duy nhất.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ