Đôi môi ta có một đường cong, hãy cong lên, đừng cong xuống.
GUU ĂN - CHƠI
GUU TÂM SỰ