*Một người trẻ thích phượt, mê ghita và hay viết ra tất cả những điều chưa kịp nói. *FB: fb.com/ngochoainhan108
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ