Đừng cố gắng hiểu một người cung Song Tử, vì đó là điều không thể. Điều bạn cần làm đơn giản hơn nhiều, trở thành người mà Song Tử yêu quí. Song Tử sẽ đứng về phía bạn trong hầu hết mọi hoàn cảnh, quan tâm đến bạn, và luôn muốn làm bạn vui. Còn nếu vì vô tình hay cố ý làm Song Tử ghét, thì bạn chỉ cần tránh xa Song Tử ra, muốn làm Song Tử yêu quí lại bạn là điều không thể đâu~~~
GUU TÂM SỰ