Tôi muốn trở thành một cô gái vì có tôi sẻ tạo nên một chút khác biệt cho thế giới :)
GUU TÂM SỰ